Search This Blog

Sunday, January 19, 2014

Railroad Earth - Last Of The Outlaws (2014)

Pazi ovo, kantri simfo rok! Ako vam kažem da su Midlake u odnosu na Railroad Earth isto što je Little Richard u odnosu na Pat Boone-a, sve sam vam rekao (izvinjavam se Little Richard-u što ga stavljam u istu rečenicu sa svima ovima!)
Railroad Earth - "Last of the Outlaws" promo video - feat. "One More Night On the Road"
Uploaded by Railroad Earth
Second promo video for RRE's newest studio album, "Last of the Outlaws," to be released on January 14, 2014. This one